Marita

Marita 2018-06-06T07:43:48+00:00

Lokacija: Vila se nalazi na oko 70 metara udaljenosti od plaže.

Opis: Vila raspolaže studijima predviđenim za smeštaj tri osobe (tri standardna kreveta).

Studiji su klimatizovani (uz doplatu na licu mesta), smešteni na visokom prizemlju i poseduju kuhinjski deo opremljen za predviđeni broj osoba, TV, TWC, terasu sa garniturom za sedenje.

Cene u tabeli su po osobi i uključuju najam apartmana/studija. Smene označene * uključuju i autobuski prevoz.
Broj noćenja 7* 7* 14* 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10*
Početak korišćenja smeštaja Maj Jun Jul Avgust Septembar
21.* 28.* 21.* 04. 14. 24. 04. 14. 24. 03. 13. 23. 02. 12. 22.*
T I P O P I S Vila MARITA
S 3 S 1/3 60* 80* 115* 110* 120 150 180 200 220 220 220 150 110 110* 70*
S 2 S3 kao S2 70* 95* 140* 145* 165 210 250 280 305 305 305 210 155 145* 80*
Cene su po osobi, izražene u evrima – plaća se u dinarima po prodajnom kursu UniCredit banke na dan uplate
Za uplate aranžmana u celosti prilikom rezervacije, odobrava se popust od -10%.

LEGENDA: Kolona TIP, broj koji se nalazi pored oznake S-studio ili A–apartman, oznacava maksimalan broj odraslih osoba. Kolona OPIS, specifikacija kreveta u smeštajnoj jedinici. Dupleks-apartman sa dve spavace sobe; PL-pomocni ležaj – fotelja na razvlacenje. Smeštaj druge osobe na krevetu na sprat tretira kao smeštaj na jednom standardnom krevetu i jednom pomocnom ležaju. Osoba smeštena na PL placa samo cenu prevoza, ukoliko ga koristi. G – grcki bracni krevet (širina 120-140cm). KS – kreveti na sprat

Cena aranžmana obuhvata: najam izabranog smeštaja na bazi 10 ili 7 nocenja u zavisnosti od perioda boravka, usluge predstavnika organizatora putovanja ili ino-partnera na destinaciji, troškove organizacije i realizacije aranžmana. Smene oznacene * ukljucuju i prevoz autobusom turisticke klase prema programu putovanja, usluge licenciranog pratioca grupe, i ne postoji mogucnost umanjenja cene za sopstveni prevoz.

Cena aranžmana ne obuhvata: Boravišna taksa (plaća se na licu mesta 0.5-1.5 e dnevno po apartmanu/studiju), autobuski prevoz, za aranžmane na bazi najma (osim smena obeleženih sa *); medunarodno zdravstveno i druga osiguranje; održavanje higijene; kao i programom nenavedene usluge.

Popusti za decu: Dete do 7 god., u pratnji min. dve punoplatežne osobe, može koristiti besplatno smeštaj u zajednickom krevetu. U slucaju autobuskog prevoza, placa cenu decije autobuske karte. Osoba na pomocnom ležaju placa cenu autobuske karte.

Spajanje smena: Za spajanje dve i više smena na bazi paket aranžmana, cena dodatnih smena se umanjuje za 30 €.

Doplate: za jednu odraslu osobu 80 % od cene aranžmana (doplata se odnosi na devizni deo cene aranžmana); za upotrebu klima uredaja u svim vilama doplata se vrši na licu mesta. Autobuski prevoz: povratna karta – odrasli 60 €, deca 50 €, jedan pravac – odrasli 40 €, deca 35 €. Uslucaju nedovoljnog broja putnika, postoji mogucnost prelaska u drugo transfer vozilo u Nea Mudanji.

Povratni transfer iz drugih mesta (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana): SUBOTICA + 25e, ZRENJANIN, LOZNICA, NOVI SAD, ŠABAC + 15e, KRAGUJEVAC, KRUŠEVAC, PANCEVO + 10e.

Program putovanja: 1. Dan – Polazak iz Beograda u vecernjim casovima sa parkinga bloka 42 (preko puta ulaza u OTC Novi Beograd) dan ranije u odnosu na datum iz programa. Tacno vreme i mesto polaska autobusa proveriti 2 dana pre putovanja. Nocna vožnja kroz Srbiju i Makedoniju. 2. Dan – Dolazak u Sarti u prepodnevnim satima. Smeštaj od 14:00 casova (postoji mogucnost ranijeg ulaska). 3 – 8/11. Dan – Boravak na bazi 7/10 nocenja u izabranom smeštaju na bazi najma. 9/12. Dan – Napuštanje smeštaja do 09:00 casova. Slobodno vreme. Polazak za Srbiju u poslepodnevnim casovima po lokalnom vremenu (za tacno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencije). Nocna vožnja kroz Grcku i Makedoniju. 10/13. Dan – Dolazak u Beograd u prepodnevnim satima

Uslovi placanja: putnici imaju mogucnost da se pre uplate aranžmana odluce za jedan od nacina placanja koji im odgovara, a koji se ne može naknadno menjati:

A – 40% prilikom prijavljivanja, ostatak najkasnije 30 dana pre polaska na put. Ukoliko ugovarac ne izvrši uplatu ostatka duga u predvidenom roku, smatra se da je odustao od korišcenja aranžmana uz primenu uslova otkaza aranžmana.

B – Na 4 rate: 40% prilikom prijavljivanja, ostatak cekovima u 3 jednake mesecne rate (cekovi se ispisuju i deponuju pri sklapanju ugovora o putovanju i ne mogu se deponovati naknadno).

C – Administrativnom zabranom ili cekovima: 40% prilikom prijavljivanja, ostatak u jednakim mesecnim ratama do 15.12.2018. uz mesecno uvecanje ostatka duga za po 1% mesecno.

D – placanjem kreditnim karticama Banca Intesa-e na 6 mesecnih rata do 15.12.2018.god.

Važne napomene: Promena datuma putovanja, kao i promena smeštaja, tretira se kao otkaz prethodno dogovorenog putovanja. Proveriti dva dana ranije tacno vreme i mesto polaska autobusa. Turisticka agencija odreduje mesto polaska i povratka. Kod autobuskih aranžmana predvidene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Sedišta u autobusu su numerisana. U autobusu svaki putnik mora imati svoje sedište. Putnici sa inostranim pasošem dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitni zemlju (vizni, carinski, zdravstveni…) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave na web stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili kozulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slucaju da pogranicne vlasti onemoguce putniku ulaz na teritoriju EU. Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice ili sediste u autobusu, ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom i Programom putovanja uz mogucnost doplate. Na dodatne usluge (doplata za klimu, transfer itd.), iskazane u cenovniku, ne odobravaju se popusti. U objektima gde je naglašeno postojanje Wi Fi-a, Organizator putovanja ne može garantovati kvalitet i brzinu protoka internet konekcije. Maloletna lica, ukoliko putuju bez oba ili sa jednim roditeljem, moraju imati saglasnost roditelja koji ne putuje, overenu u opštini ili sudu. TIM Travel ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim putem, kao i za informacije dobijene od strane subagenata (posrednika u prodaji aranžmana). Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredvidenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobracaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvidenog za obilazak…). Klijenti su u obavezi da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima placanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja, i da svojim potpisom na prijavi/ugovoru o putovanju daju saglasnost sa istom. Agencija ne snosi odgovornost u slucaju da pogranicne vlasti onemoguce putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. Gradani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave licno aplicirajuci za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju.

Napomene u vezi smeštaja: U studije/apartmane se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09h. Putnici ulaze u ocišcen smeštaj, tokom boravka su u obavezi da sami vode racuna o higijeni I da ga prilikom napuštanja ostave u zatecenom stanju. Smeštajne jedinice nisu opremljene peškirima, toalet papirom i sredstvima za higijenu. U svim smeštajnim jedinicama promena posteljine se vrši jednom u toku boravka. Mere kreveta u Grckoj se razlikuju od naših: grcki standardni krevet je širine od 75-90 cm, bracni krevet je širine od 120–140cm. Dimenzija i izgled pomocnog ležaja zavise od smeštajnog objekta, može biti fotelja, sofa na razvlacenje. Opisi smeštaja su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnog objekta organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to iskljucivo zavisi od smeštajnog objekta. Eventualni dopunski sadržaji smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogucnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer iskljucivo zavise od smeštajnih obejekata (npr. sef, sauna, parking, TV, klima uredaj…). Fotografije objekata, zbog raznovrsnosti struktura, su izabrane nasumicno i ne znace jednoobrazni izgled svake sobe, kupatila ili kuhinje. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turisticke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Sa detaljnim opisom destinacije i smeštaja možete se upoznati iz kataloga za 2018.godinu ili na web stranici www.timtravel.rs.