IATROU LUX

/ Leto 2022 / Grčka apartmani / Tasos

Lokacija: Vila se nalazi u mirnom delu, na izlazu iz Potosa, u blizini plaže San Antonio, 1 km od centra i na oko 400m od peščane plaže.

Opis: Vila je potpuno renovirana za sezonu 2018, Kompleks vile Iatrou se sastoji od tri zgrade smeštene u velikom dvorištu sa divnom, zelenom baštom, bazenom sa ležaljkama, toaletom i tušom u dvorištu, roštiljem i parkingom. Smeštajne jedinice se ćiste svakodnevno. Vila je idealna kako za porodice, tako i za parove koji žele romantično opuštanje van gužve i buke. U ponudi su studiji i apartmani smešteni u prizemlju i na prvom spratu. Svaki od njih  poseduje kuhinjski deo, kupatilo/wc, peškire, terasu, WiFi, TV I klima uređaj koji je uključen u cenu aranžmana.


NAJAM SMEŠTAJA  (bez prevoza)

Struktura

Broj gratis pomoćnih ležaja

Broj plativih osoba

PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

23.05 02.06.

02.06 12.06.

12.06 22.06.

22.06 02.07.

02.07 12.07.

12.07 22.07.

22.07 01.08.

01.08 11.08.

11.08 21.08.

21.08 31.08.

31.08 10.09.

10.09 20.09.

20.09 30.09.

IATROU LUX –POTOS - Najam studija po osobi  NEMA DINARSKOG DELA - prevoz nije uključen u cenu

1/4 DPL

-

4

85*

85

130

170

200

220

250

265

265

240

175

130

95*

1/4 APP

-

4

80*

80

125

165

195

215

245

260

260

235

170

125

90*

1/3 APP

-

3

90*

90

145

185

235

250

280

300

300

265

195

145

90*

1/2+2 APP

2PL gratis

2

95*

130

210

280

345

370

415

445

445

395

290

215

110*

1/3+1 STD

1PL gratis

3

95*

80

125

165

200

215

245

265

265

235

175

130

100*

1/3 STD

-

3

85*

80

120

160

195

215

235

255

255

225

165

125

95*

1/2 STD

-

2

90*

105

170

220

275

295

330

355

355

315

230

170

110*

termini označeni * čine paket aranzman (prevoz + trajekt + smeštaj) i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz

Datum iz tabele se odnosi na period boravka. Polazak  autobusa je dan ranije u odnosu na datum iz tabele. Cena aranžmana je izražena u eur po osobi plaća se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

LEGENDA:  PL (pomoćni ležaj) označava smeštaj na rasklopivom metalnom ležaju, fotelji ili sofi na razvlačenje, ili se smeštaj na francuskom ležaju (po grčkim standardima) tretira kao smeštaj na jednom standardnom i jednom pomoćnom ležaju. Osoba smeštena na PL plaća samo cenu prevoza, ukoliko ga koristi

ADL – odrasla osoba,  CHD –deca 0- 7 godina,  Soba - se sastoji od kupatila (tuš/WC) i jedne prostorije i nema kuhinjske elemente, STD -Studio – jedna prostorija, APP - Apartman – jedna spavaća soba + kuhinja ili dve spavaće sobe od kojih je u jednoj i kuhinja,  DPL - Dupleks apartman – dve spavaće sobe + zasebna kuhinja,  * – kod smena obeleženih zvezdicom ne postoji mogućnost umanjenja cene za sopstveni prevoz, PROMO – promo sobe nisu istih standarda kao ostale smeštajne jedinice u vili (može se razlikovati veličina sobe, kuhinje ili terase koje mogu biti izdvojene, opremljenost, pozicija, pogled i drugo).

CENA ARANŽMANA PO OSOBI OBUHVATA: najam izabranog smeštaja na bazi 7/10 noćenja, samo za paket aranžmane - prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu putovanja, usluge licenciranog pratioca grupe, usluge predstavnika organizatora putovanja ili ino-partnera na destinaciji, troškove organizacije i realizacije aranžmana.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:autobuski prevoz, za aranžmane na bazi najma, boravišna taksa 0.5eur/dan u apartmanima svih kategorija, međunarodno zdravstveno osiguranje, održavanje higijene smeštajnih jedinica tokom boravka kao i sredstva za higijenu.

POPUSTI: Deca u pratnji dve punoplative osobe, od 0 - 2 godine besplatno (nemaju sedište u autobusu, nemaju ležaj), a u slučaju da žele sedište u autobusu plaćaju cenu autobuske karte, osobe na pomoćnim ležajevima (označavaju se sa +1, +2 u strukturi soba) plaćaju cenu autobuske karte.

SPAJANJE SMENA: za spajanje dve ili više smena u slučaju cene na bazi paket aranžmana, cena dodatnih smena se umanjuje za 30 € ( ne odnosi se na smene obeležene sa * ), za spajanje dve smene od kojih jedna ne čini paket aranžman, ukupna cena se uvećava za 30€.

AUTOBUSKI PREVOZ: mogućnost kupovine samo autobuske karte (trajekt uracunat u cenu); povratna karta - odrasli 80 €, deca 70 €; jedan pravac - odrasli 55 €, deca 50 €.

SOPSTVENI PREVOZ: u slučaju sopstvenog prevoza, cena paket aranžmana se umanjuje za 30 € po plativoj osobi, termini oznaceni * nemaju umanjenje za sopstveni prevoz, vaucer se preuzima u agenciji 7 dana pre polaska na put.

DOPLATE: za jednu odraslu  osobu 80 % od cene aranžmana, za klima uređaj 3-10 € dnevno po smeštajnoj jedinici (odnosi se na smeštajne objekte koji poseduju klima uređaj, a čije korišćenje nije uključeno u cenu) doplata se vrsi na licu mesta, za polupansion(doručak + večera – meni, klasičan nacin usluzivanja) u nekom od lokalnih restorana- dopata se vrši na licu mesta.
NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

• U studio/apartmane se ulazi prvog dana boravka od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.

• Putnici ulaze u očišćen i spremljen smeštaj, ali su u obavezi da tokom svog boravka sami vode računa o higijeni. Smeštajne jedinice nisu opremljene peškirima (osim gde je drugačije navedeno), toalet papirom i sredstvima za higijenu. U svim smeštajnim jedinicama promena posteljine se vrši jednom u toku boravka.

• Mere kreveta u Grčkoj se razlikuju od naših standarda. Grčki standard za normalan krevet je širine od 75 – 90 cm, a za francuski krevet (za 2 osobe) širine od 110 – 140 cm.

• U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni kreveti. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnog objekta, može biti fotelja, sofa na razvlačenje ili klasičan krevet

• Opisi smeštaja su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnog objekta organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnog objekta

• Dopunski sadržaji smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, sauna, parking, TV, klima uređaj...)

• Fotografije objekata, zbog raznovrsnosti struktura, su izabrane nasumično i ne znače jednoobrazni izgled svake sobe, kupatila ili kuhinje

• Agencija ne može garantovati kvalitet interneta grčkih operatera

Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.

Opis destinacija i smeštaja je dostupan u agenciji ili na web stranici www.timtravel.rs

VAŽNE NAPOMENE:

Promena datuma putovanja, kao i promena smeštaja, tretiraće se kao otkaz putovanja.

• Troškovi promene već potvdjenih rezevacija (zamena putnika, način prevoza, mesto ulaska i slično) su 500 dinara po rezervaciji.

• Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice, sediste u autobusu ili avionu, ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom i Programom putovanja uz mogućnost doplate.

• Na dodatne usluge (doplata za klimu, polupansion, transfer iz Novog Sada itd.), iskazane u cenovniku, ne odobravaju se popusti.

• U objektima gde je naglašeno postojanje Wi Fi-a, Organizator putovanja ne može garantovati kvalitet i brzinu protoka internet konekcije.

• U slučaju nedovoljnog broja putnika na prevozu, postoji mogućnost transfera drugim vozilom sa dela puta do (ili sa) destinacije.

• Maloletna lica, ukoliko putuju bez oba ili sa jednim roditeljem, moraju imati saglasnost roditelja koji ne putuje, overenu kod notara.

• Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa

• Turistička agencija određuje mesto polaska i povratka. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Sedišta u autobusu su numerisana i zavise od vremena prijave za aranžman. U autobusu dete preko 2 godine mora imati svoje sedište (ne može sedeti u krilu)

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim putem, kao i za informacije dobijene od strane subagenata (posrednika u prodaji aranžmana). Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja.

• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

• Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene na monetarnom tržištu, promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

• Klijenti su u obavezi da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja, i da svojim potpisom na prijavi/ugovoru o putovanju daju saglasnost sa istom

• Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

• Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju.

 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Turističke agencije Oktopod travel, licenca OTP 119/2020 kategorija A40

AGENT PRODAJE: TIM Travel

 


PROGRAM PUTOVANJA:

1. Dan – Polazak iz Beograda u večernjim časovima sa parkinga pored direkcije “Laste” tačno vreme i mesto polaska autobusa proveriti 2 dana pre putovanja. Noćna vožnja kroz Srbiju i Makedoniju prema Grčkoj.

2. Dan – Dolazak u jutarnjim časovima. Smeštaj od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska).

3 – 8/11. Dan – Boravak na bazi 7/10 noćenja u izabranom smeštaju na bazi odabrane usluge.

9/12. Dan – Napuštanje smeštaja do 09:00 časova. Slobodno vreme. Polazak za Srbiju u poslepodnevnim časovima po lokalnom vremenu (za tačno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencije). Noćna vožnja kroz Grčku i Makedoniju prema Srbiji.

10/13. Dan – Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.

POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):

  • SUBOTICA - doplata 25€ po osobi (povratna karta),
  • LOZNICA, ŠABAC, NOVI SAD, ZRENJANIN – doplata 15€ po osobi (povratna karta),
  • LAZAREVAC – doplata 15€ po osobi (povratna karta), (minimalno 8 prijavljenih putnika za realizaciju transfera iz Lazarevca) (odnosi se samo za destinacije: Polihrono, Hanioti i Pefkohori),
  • KRAGUJEVAC, KRUŠEVAC, PANČEVO – doplata 10€ po osobi (povratna karta)Postoji mogućnost polazaka iz drugih gradova, više informacija na šalteru agencije.

USLOVI PLAĆANJA:

Putnici imaju mogućnost da se pre uplate aranžmana odluče  za jedan od načina plaćanja koji im odgovara, a koji se ne može naknadno menjati:

-Rezervacijom se smatra izvršena uplata u celosti ili akontacija u iznosu od 40% cene aranžmana, a ostatak najkasnije 20 dana pred putovanje. Rok za potvrdu rezervacije je 48 sati od dana zaključenja ugovora,

-Uplate se mogu izvršiti: platnim karticama (VISA, DINA, MASTER, MAESTRO), na tekući račun, čekovima građana i gotovinski na blagajni.

Preporuka