+381 11 3650022 Pon-pet: 10-17h. Subota: 10-14h. Nedelja: neradni dan

PRIJEM REKLAMACIJA

Turistička agencija TIM Travel

O B A V E Š T E NJ E

Prigovor zbog neizvršenja ili neadekvatnog izvršenja ugovorenih turističkih usluga putnik može izjaviti:

  • putem pošte na adresu:

          TIM TRAVEL d.o.o.
          Nemanjina 40
         11000 Beograd

 pri čemu se radi sigurnosti prijema, preporučuje slanje preporučene pošiljke sa povratnicom.

  • elektronskim putem, preko e-mail adrese: info@timtravel.rs
  • pisanim putem u sedištu turističke agencije, na adresi Nemanjina 40 u Beogradu
  • usmeno u sedištu turističke agencije, na adresi Nemanjina 40 u Beogradu
  • dostavljanjem trajnog nosača zapisa, na adresi Nemanjina 40 u Beogradu
  • pisanim putem putem faksa na broj: +381 11 365 00 99
  • telefonskim putem preko broja: +381 11 365 00 22

Ukoliko putnik želi da izjavi prigovor u sedištu turističke agencije, isti može izjaviti referentu prodaje na svim prodajnim mestima i u sedištu turističke agencije.

Kontakt lice za prijem reklamacije: Timilić Irena