+381 11 3650022 Pon-pet: 10-17h. Subota: 10-14h. Nedelja: neradni dan

Milenijum osiguranje

Turistička agencija TIM Travel

NA SIGURNIM TEMELJIMA

„Milenijum osiguranje“ a.d.o. je po visini kapitala, portfelju osiguranja, kadrovskoj, stručnosti i tehničkoj opremljenosti pozicionirano u vrhu liste osiguravajućih organizacija u Srbiji.
Istorija današnjeg “Milenijum osiguranja” a.d.o. počela je da se stvara na početku teških devedesetih godina, koje su sobom nosile ekonomsku i svaku drugu neizvesnost.
Uprkos tome, nekolicina upornih stručnjaka, sa respektabilnim iskustvom u oblasti osiguranja, nisu odustajali od namere da, na sopstvenom znanju, iskustvu i nenametljivoj prodornosti, postave temelje nove osiguravajuće kuće u kojoj će obezbeđivati i egzistenciju svojih porodica. Tako je, 16. marta 1992. godine, među državnim gigantima sa višedecenijskim monopolom u poslovima osiguranja, počelo da niče još jedno deoničarsko društvo za osiguranje i reosiguranje. Koje je, naizgled, bilo na marginama velikih poslova, ali koje će, zahvaljujući svojim ljudima, koji su od početka negovali “porodičnu” strategiju opstanka, zidati čvrsto poverenje svojih klijenata na svojim temeljima i, uprkos svemu, biti i iznad mogućnosi ambijenta u kome posluje.
Postavljeno na dobrim osnovama, znalački vođeno i vizionarski građeno, “Milenijum osiguranje”, u godinama pred novi milenijum, nije se moglo svrstati u prosek poslovnog okruženja. Naprotiv, sa preciznom razvojnom strategijom i permanentnim usponom, “Milenijum osiguranje” je i izvan Srbije prepoznato kao sigurna i, naravno, poželjna investicija.
Zahvaljujući i tome, u bilansu uspeha srpske privrede stoji da je “Milenijum osiguranje” prvo osiguravajuće društvo u koje je, na velika vrata, sa većinskim udelom, ušao strani kapital 2003. godine.
Time je, sa jedne strane, potvrđen prestiž i specifična težina “Milenijum osiguranja”, a sa druge strane njegova zavidna poslovna sigurnost, čime je, ta najbolja prepopruka i postojećim i budućim klijentima i saradnicima, dobila dodatnu snagu.
Danas “Milenijum osiguranje” ima direkciju i prijemčivo sedište u centru Beograda. Ima razuđenu mrežu filijala, ekspozitura i zastupnika koji pokrivaju celu Srbiju. Ali, kao uvek, i danas ima i vredan kolektiv od trista stručnjaka, koji znaju šta je rad, ali i šta su plodovi takvog rada.
Imajući u vidu realnost, da osiguranje zauzima sve veći prostor u svim segmentima poslovanja i društva uopšte, potrudilismo se da stvorimo proizvode koji će u potpunosti zadovoljiti potrebe putnika i zaštiti ih od najvećeg broja mogućih rizika na putu u inostranstvo.

Ponuda podrazumeva sledeće vrste osiguranja:
Osiguranje pomoći na putovanju (Putno osiguranje sa asistencijom)
Osiguranje od odustajanja od putovanja (Otkaz aranžmana )
Osiguranje od nezgode ( Đačke ekskurzije, rekreativna nastava, kongresi i sl. )
Osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti ( Poslovni prostor, oprema )
Osiguranje vozila ( Obavezno osiguranje, Kasko, Zelena karta, Osiguranje vozača )

OSIGURANJE POMOĆI NA PUTOVANJU (PUTNO OSIGURANJE SA ASISTENCIJOM)
Ovo osiguranje vrlo uspešno sprovodimo uz pomoć Asistentske kompanije “CORIS” – Pariz sa kojom sarađujemo već 9 godina na naše i zadovoljstvo osiguranika. “Paket osiguranja” koji ćemo Vam predstaviti ovom ponudom je jedinstven na našem tržištu i definitivno obuhvata najveći broj realnih rizika koji mogu nastati na putovanju u inostranstvo.
Četiri rizika koja su obuhvaćena jednom polisom i jednom cenom su:
1. Medicinska asistencija – zdravstveno osiguranje kojim su pokriveni troškovi lečenja za slučaj iznenadnog pogoršanja zdravstvenog stanja, do 30.000 €.
2. Putna asistencija
– informisanje o najbitnijem vezanom za destinaciju, klimu, vizama, higijenskim i medicinskim merama, konzulatima, carinskim propisima, vremenskim razlikama i sl.
– povratak dece koja su ostala bez roditeljskog staranja
– pomoć usled gubitka ili krađe prtljaga
– pomoć i naknada usled kašnjenja avio leta
– pomoć usled krađe ili gubitka putnih dokumenata
– slanje hitnih poruka
– organizovanje prevodilačkih usluga
3. Pravna asistencija – usled potrebe za pravnom pomoći upućivanje i povezivanje sa advokatskim kancelarijama.
4. Osiguranje stvari / prtljaga – plaćanje štete usled krađe, oštećenja ili gubitka prtljaga greškom prevoznika

Za razliku od najvećeg broja Društava za osiguranje potrudili smo se da proizvod uskladimo sa potrebama osiguranika, te stoga naglašavamo:
– osiguranici po dolasku u bolnicu ne plaćaju lečenje, davanjem polise bivaju zbrinuti bez plaćanja participacija, učešća u šteti i sl., osigurani su od 0 do 30.000€
– deca se podrazumevaju do navršene 19-te godine
– starije osobe su osobe sa navršenih 75 godina
– nema doplatka za profesionalne vozače
– kod porodičnog osiguranja, pod porodicom se podrazumeva od 1 roditelja sa 1 detetom, pa sve varijante do 2 roditelja sa 4 deteta, roditelji i deca međusobno ni u jednoj varijanti ne moraju nositi isto prezime
– multi osiguranje se može ugovoriti na 2 godine
– ceo svet je podeljen u 2 grupe zemalja, tako da je cenovnik lak za primenu (ista je cena za npr.Švedsku i za npr.Argentinu ili Egipat, Grču i sl.)

OSIGURANJE OD ODUSTAJANJA OD PUTOVANJA (OTKAZ ARANŽMANA)
Otkaz aranžmana je kompaktibilan sa “uzansama” u uslovima turističkih agencija tako da je koncept ovog osiguranja taj, da kada putnik odustane od putovanja,onaj deo realnih troškova koji zadržava agencija, refundira Milenijum Osiguranje, što znači da putnik dobija celokupan iznos uplaćenog aranžmana nazad. Naglašavamo da su uslovi Milenijum Osiguranja, pod kojima putnik ima pravo da zatraži povrat novca usled odustanka od putovanja, takođe isti kao i uslovi putovanja. Otkaz aranžmana je dopunski rizik, što znači da bi putnik stekao uslov da bude osiguran od istog, mora se osigurati po putnoj asistenciji i mora u agenciji da uplati aranžman. Osiguranje od “otkaza aranžmana” se može kroz turističke agencije ugovarati na dva načina:
– individualno – ponuditi svakom putniku
– grupno – za sve putnike agencije uračunato u cenu aranžmana

Milenijum Osiguranje je stabilna i pre svega profitabilna organizacija, tako da se u skladu sa svrhom postojanja, trudimo da našim osiguranicima, kroz realno planiranje i sprovođenje kontrolisanog preuzimanja rizika, obezbedimo nesmetanu isplatu šteta a istovremeno stvorimo novčanu rezervu za buduće osigurane slučajeve.Sve navedeno realizujemo uz poštovanje tržišta, konkurentnost cena naših proizvoda a opet sa težnjom da ponudimo nešto “više” i “bolje” u odnosu na druge.
Da li ćete propustiti priliku da budete među onima koji će svojim putnicima moći da ponude paket osiguranja kakav imaju građani u mnogim zapadnim zemljama… to zavisi isključivo od Vas.