STEFANIA

/ Leto 2020 / Grčka apartmani / Nikiti

Lokacija: Vila "Stefania Luxury Studios" je kompleks od više novoizgrađenih objekta (2014-2015), idealno je locirana, nalazi se u mirnom delu letovališta, a udaljena je oko 80m od plaže i šetališta.

Opis: Ovaj moderno izgrađeni kompleks se sastoji od komfornih i moderno opremljenih studija i apartmana, namenjenih za smeštaj 2 do 4 osobe. Svi smeštajni kapaciteti u našoj ponudi se nalaze u prizemlju i na prvom spratu i imaju opremljen kuhinjski deo, kupatilo/wc, peškire, terasu sa garniturom za sedenje, SAT TV, WiFi internet i klima uređaj (uključen u cenu). Vila poseduje veliko, ograđeno i lepo uređeno dvorište kao i privatni parking.


Google maps: 
Latitude: 40.211612
Longitude: 23.674703


NAJAM SMEŠTAJA  (bez prevoza)

Struktura

Broj gratis pomoćnih ležaja

 

Broj plativih osoba

 

PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA

7

7

14

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

21.05

28.05.

28.05

04.06.

21.05

04.06.

04.06

14.06.

14.06

24.06.

24.06

04.07.

04.07

14.07.

14.07

24.07.

24.07

03.08.

03.08

13.08.

13.08

23.08.

23.08

02.09.

02.09

12.09.

12.09

22.09.

22.09

02.10.

VILA STEFANIA - Najam studija po osobi  NEMA DINARSKOG DELA - prevoz nije uključen u cenu

1/4 STD

-

4

 / 85* / 100 140 170 195 225 250 250 250 180 125 95 85*

1/4 APP

-

4

 /  90* / 115 165 200 225 260 285 285 285 210 145 110 90*

1/3 STD

-

3

 /  95* 125 175 220 245 285 315 315 315 230 155 115 90*

1/4 STD PROMO

-

4

 /  75* / 85 125 155 175 200 220 220 220 160 110 85 80*

1/3 STD PROMO

-

3

 /  80* / 110 160 195 225 265 285 285 285 210 140 105 85*

termini označeni * čine paket aranžman (prevoz + smeštaj) i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz

LEGENDA:  ADL – odrasla osoba, CHD –deca 0- 7 godina, STD - Studio – jedna prostorija, APP - Apartman – jedna spavaća soba + kuhinja ili dve spavaće sobe od kojih je u jednoj i kuhinja, DPL Dupleks apartman – dve spavaće sobe + zasebna kuhinja

CENA ARANŽMANA PO OSOBI OBUHVATA: najam izabranog smeštaja na bazi 7/10/14 noćenja; samo za paket aranžmane - prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu putovanja; usluge licenciranog pratioca grupe; usluge predstavnika organizatora putovanja ili ino-partnera na destinaciji; troškove organizacije i realizacije aranžmana

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: autobuski prevoz, za aranžmane na bazi najma; boravišna taksa 0.5eur/dan u apartmanima svih kategorija; međunarodno zdravstveno osiguranje; održavanje higijene smeštajnih jedinica tokom boravka kao i sredstva za higijenu

POPUSTI: Deca u pratnji dve punoplative osobe: od 0 - 2 godine besplatno (nemaju sedište u autobusu, nemaju ležaj), a u slučaju da žele sedište u autobusu plaćaju cenu autobuske karteosobe na pomoćnim ležajevima (označavaju se sa +1, +2 u strukturi soba) plaćaju cenu autobuske karte.

SPAJANJE SMENA: za spajanje dve ili više smena u slučaju cene na bazi paket aranžmana, cena dodatnih smena se umanjuje za 30 € (ne odnosi se na smene obeležene sa*) za spajanje dve smene od kojih jedna ne čini paket aranžman, ukupna cena se uvećava za 30€.

AUTOBUSKI PREVOZ: mogućnost kupovine samo autobuske karte: povratna karta - odrasli 60 €, deca 50 €, jedan pravac - odrasli 40 €, deca 35 €. U slučaju nedovoljnog broja putnika, postoji mogućnost prelaska u drugo transfer vozilo u Nea Mudanji.

DOPLATE: za jednu odraslu  osobu 80 % od cene aranžmana. Za klima uredjaj 3-10€ dnevno po smeštajnoj jedinici (odnosi se na smeštajne objekte koji imaju klima uređaj, a čije korišćenje nije uključeno u cenu) - doplata se vrši na licu mesta.
NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

• U studio/apartmane se ulazi prvog dana boravka od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.

• Putnici ulaze u očišćen i spremljen smeštaj, ali su u obavezi da tokom svog boravka sami vode računa o higijeni. Smeštajne jedinice nisu opremljene peškirima (osim gde je drugačije navedeno), toalet papirom i sredstvima za higijenu. U svim smeštajnim jedinicama promena posteljine se vrši jednom u toku boravka.

• Mere kreveta u Grčkoj se razlikuju od naših standarda. Grčki standard za normalan krevet je širine od 75 – 90 cm, a za francuski krevet (za 2 osobe) širine od 110 – 140 cm.

• U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni kreveti. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnog objekta, može biti fotelja, sofa na razvlačenje ili klasičan krevet

• Opisi smeštaja su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnog objekta organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnog objekta

• Dopunski sadržaji smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, sauna, parking, TV, klima uređaj...)

•Fotografije objekata, zbog raznovrsnosti struktura, su izabrane nasumično i ne znače jednoobrazni izgled svake sobe, kupatila ili kuhinje

• Agencija ne može garantovati kvalitet interneta grčkih operatera

Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.

Opis destinacija i smeštaja je dostupan u agenciji ili na web stranici www.timtravel.rs

VAŽNE NAPOMENE:

Promena datuma putovanja, kao i promena smeštaja, tretiraće se kao otkaz putovanja.

• Troškovi promene već potvdjenih rezevacija (zamena putnika, način prevoza, mesto ulaska i slično) su 500 dinara po rezervaciji.

• Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice, sediste u autobusu ili avionu, ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom i Programom putovanja uz mogućnost doplate.

• Na dodatne usluge (doplata za klimu, polupansion, transfer iz Novog Sada itd.), iskazane u cenovniku, ne odobravaju se popusti.

• U objektima gde je naglašeno postojanje Wi Fi-a, Organizator putovanja ne može garantovati kvalitet i brzinu protoka internet konekcije.

• U slučaju nedovoljnog broja putnika na prevozu, postoji mogućnost transfera drugim vozilom sa dela puta do (ili sa) destinacije.

• Maloletna lica, ukoliko putuju bez oba ili sa jednim roditeljem, moraju imati saglasnost roditelja koji ne putuje, overenu kod notara.

• Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa

• Turistička agencija određuje mesto polaska i povratka. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Sedišta u autobusu su numerisana i zavise od vremena prijave za aranžman. U autobusu dete preko 2 godine mora imati svoje sedište (ne može sedeti u krilu)

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim putem, kao i za informacije dobijene od strane subagenata (posrednika u prodaji aranžmana). Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja.

• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

• Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene na monetarnom tržištu, promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

• Klijenti su u obavezi da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja, i da svojim potpisom na prijavi/ugovoru o putovanju daju saglasnost sa istom

• Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

• Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju.

 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Turističke agencije Oktopod travel, licenca OTP 119/2020 kategorija A40

AGENT PRODAJE: TIM Travel

 

 


PROGRAM PUTOVANJA:

1. Dan – Polazak iz Beograda u večernjim časovima sa parkinga pored direkcije “Laste” tačno vreme i mesto polaska autobusa proveriti 2 dana pre putovanja(Polazak  autobusa je dan ranije u odnosu na datum iz tabele). Noćna vožnja kroz Srbiju i Makedoniju prema Grčkoj.

2. Dan – Dolazak u jutarnjim časovima. Smeštaj od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska).

3 – 8/11/15. Dan – Boravak na bazi 7/10/14 noćenja u izabranom smeštaju na bazi najma smeštajne jedinice (bez ishrane).

9/12/16. Dan – Napuštanje smeštaja do 09:00 časova. Slobodno vreme. Polazak za Srbiju u poslepodnevnim časovima po lokalnom vremenu (za tačno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencije). Noćna vožnja kroz Grčku i Makedoniju prema Srbiji.

10/13/17. Dan – Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.

Mogucnost transfera iz drugih gradova (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):

  • SUBOTICA - doplata 25€ po osobi (povratna karta)
  • UŽICE – doplata 20€ po osobi (povratna karta); Minimalan broj putnika za realizaciju polaska je 2;
  • LOZNICA, ŠABAC, NOVI SAD, ZRENJANIN– doplata 15€ po osobi (povratna karta);
  • KRAGUJEVAC, KRUŠEVAC, PANČEVO–doplata 10€ po osobi (povratna karta)

USLOVI I NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA: svi navedeni iznosi koji su u eur, plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu na dan uplate:  40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre putovanja; platnim karticama (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

Preporuka