SARTI BLUE

/ Leto 2021 / Grčka apartmani / Sarti

Lokacija: Vila se nalazi u novom delu Sartija, poznatijem pod nazivom Sarti Beach, blizu plaže, na udaljenosti od oko 50m od plaže

Opis: Vila raspolaže studijima predviđenim za smeštaj dve (grčki bračni krevet), tri (grčki bračni i standardni krevet) i četiri osobe (grčki bračni krevet i dva standardna kreveta).

Svi studijii se nalaze u prizemlju ili na prvom spratu vile, klimatizovani su (uz doplatu na licu mesta od 5eur dnevno) i poseduju kuhinjski deo opremljen za predviđen broj osoba, TV, TWC, terasu ili prostor za sedenje. Određen broj studija ima bočni pogled na more. PROMO studio se nalazi u niskom prizemlju.

Vila poseduje bazen na krovu, sa ograničenim brojem ležaljki, sa kog se pruža predivan pogled na more.  U okviru vile nalazi se restoran gde se može uplatiti doručak ili polupansion na licu mesta.


Leto 2021.

Cena u tabeli su po osobi, izražena u €,  a plaćanje je u dinarima po zvaničnom srednjem kursu dinara na dan uplate.

 Cene uključuju najam apartmana/studija. Smene označene * uključuju i autobuski prevoz.

Broj noćenja

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10*

Broj dana

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Datum

Jun

Jul

Avgust

Septembar

04.

14.

24.

04.

14.

24.

03.

13.

23.

02.

12.

22*

Tip

Opis

Vila Sarti Blue

S4

S G+2

90

120

150

175

205

220

220

220

175

115

85

65*

S3

S G+1

105

135

175

205

230

250

250

250

195

135

95

70*

S2

S3 kao S2

150

200

260

300

340

375

375

375

285

200

145

85*

S2

S G

145

190

245

290

325

350

350

350

270

190

135

80*

promo

S4

S G+2

/

/

/

/

175

190

190

190

155

105

75

65*

promo

S3

S4 kao S3

/

/

/

/

195

210

210

210

175

120

90

70*

promo

S2

S4 kao S2

/

/

/

/

280

300

300

300

240

175

135

80*


Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na datum iz tabele.

Legenda: S-studio ili A-apartma. Kolona OPIS,specifikacija kreveta u smeštajnoj jedinici; G-grčki bračni krevet (širina 120-140cm). Promo studio se nalazi u niskom prizemlju vile Sarti Blue.

 

Popust:Za spajanje dve ili više smena na bazi paket aranžmana, cena naredne smene se umanjuje za 30 €, po osobi ( ne odnosi se na smene obeležene sa * ). Termini oznaceni * nemaju umanjenje za sopstveni prevoz.

Cena aranžmana obuhvata: najam izabranog smeštaja na bazi 10 ili 7 noćenja u zavisnosti od perioda boravka, usluge predstavnika agencije, troškove organizacije i realizacije aranžmana. Smene označene * uključuju i prevoz autobusom turističke klase prema programu putovanja, usluge licenciranog pratioca grupe.

Cena aranžmana ne obuhvata: autobuski prevoz, za aranžmane na bazi najma (osim smena obeleženih sa *); međunarodno zdravstveno i druga osiguranje; održavanje higijene; boravišnu taksu koja se plaća na licu mesta u iznosu od 0,5 € po danu, po smeštajnoj jedinici, kao i programom nenavedene usluge.

Popusti za decu: Dete do 7 god., u pratnji min. dve punoplatežne osobe, može koristiti besplatno smeštaj u zajedničkom krevetu. U slučaju autobuskog prevoza, plaća cenu dečije autobuske karte. Osoba na pomoćnom ležaju plaća cenu autobuske karte.

Doplate: za jednu odraslu osobu 80 % od cene aranžmana; za klima uređaj – doplata se vrši na licu mesta.

Autobuski prevoz: Tokom realizacije prevoza, postoji mogućnost prelaska u drugo transfer vozilo u Nea Mudanji. Cena autobuskog prevoza u sezoni: povratna karta - odrasli 60€, deca (do 12 godina) 50€; jedan pravac - odrasli 40€, deca 35€.

Polasci iz drugih mesta (najavljuje se prilikom rezervacije aranžmana) doplata za povratnu kartu:

  • SUBOTICA - 25€ po osobi;
  • LOZNICA, ŠABAC, NOVI SAD, ZRENJANIN – 15€ po osobi;
  • KRAGUJEVAC, KRUŠEVAC, PANČEVO – 10€ po osobi.

 
Važne napomene: Promena datuma putovanja, kao i promena smeštaja, tretira se kao otkaz prethodno dogovorenog putovanja. Turistička agencija određuje mesto polaska i povratka. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Sedišta u autobusu su numerisana. U autobusu svaki putnik mora imati svoje sedište. Putnici sa inostranim pasošem dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitni zemlju (vizni, carinski, zdravstveni...) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave na web stranici www.europa.rs ili u ambasadi ili kozulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice ili sediste u autobusu, ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom i Programom putovanja uz mogućnost doplate. Na dodatne usluge (doplata za klimu, transfer itd.), iskazane u cenovniku, ne odobravaju se popusti. Maloletna lica, ukoliko putuju bez oba ili sa jednim roditeljem, moraju imati saglasnost roditelja koji ne putuje, overenu u opštini ili sudu. TIM Travel ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim putem, kao i za informacije dobijene od strane subagenata (posrednika u prodaji aranžmana). Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti. Klijenti su u obavezi da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja, i da svojim potpisom na prijavi/ugovoru o putovanju daju saglasnost sa istom. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju.

Napomene u vezi smeštaja: U studije/apartmane se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09h. Putnici ulaze u očišćen smeštaj, tokom boravka su u obavezi da sami vode računa o higijeni i da ga prilikom napuštanja ostave u zatečenom stanju. Smeštajne jedinice nisu opremljene peškirima, toalet papirom i sredstvima za higijenu. U svim smeštajnim jedinicama promena posteljine se vrši jednom u toku boravka. Mere kreveta u Grčkoj se razlikuju od naših: grčki standardni krevet je širine od 75-90 cm, bračni krevet je širine od 120–140cm. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od smeštajnog objekta, može biti fotelja, sofa na razvlačenje. Opisi smeštaja su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnog objekta organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnog objekta. Fotografije objekata, zbog raznovrsnosti struktura, su izabrane nasumično i ne znače jednoobrazni izgled svake sobe, kupatila ili kuhinje. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Sa detaljnim opisom destinacije i smeštaja možete se upoznati na web stranici www.timtravel.rs.

Uz program važe opšti uslovi organizatora putovanja TIM Travel-a licenca OTP 57/2021 kategorija A


Program putovanja autobusom: 1. Dan – Polazak iz Beograda,  Autoput Beograd-Niš 4 (tačno vreme i mesto polaska proveriti 2 dana pre putovanja). Noćna vožnja kroz Srbiju i Makedoniju ili Bugarsku prema Grčkoj. 2. Dan – Dolazak u jutarnjim časovima. Smeštaj od 15:00 časova. 3 – 8/11. Dan – Boravak u izabranom smeštaju na bazi 7 ili 10 noćenja. 9/12. Dan – Napuštanje smeštaja do 09:00 časova. Slobodno vreme. Polazak za Srbiju u poslepodnevnim časovima po lokalnom vremenu (za tačno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencije). Noćna vožnja kroz Grčku i Makedoniju ili Bugarsku prema Srbiji. 10/13. Dan – Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima. Kraj svih usluga.

Program putovanja sopstvenim prevozom: 1.dan Dolazak na destinaciju. Od 15h smeštaj i boravak u izabranom objektu na bazi uplaćenog broja noćenja u smeštajnoj jedinici. 8. ili  11. dana napuštanje smeštajnih kapaciteta do 9.00. Kraj svih usluga.

Uslovi plaćanja: putnici imaju mogućnost da se pre uplate aranžmana odluče za jedan od načina plaćanja koji im odgovara, a koji se ne može naknadno menjati:

A - 40% prilikom prijavljivanja, ostatak najkasnije 30 dana pre polaska na put. Ukoliko ugovarač ne izvrši uplatu ostatka duga u predviđenom roku, smatra se da je odustao od korišćenja aranžmana uz primenu uslova otkaza aranžmana.

B -  Administrativnom zabranom ili čekovima građana: 40% prilikom prijavljivanja, ostatak u jednakim mesečnim ratama najkasnije do 15.12.2021.

C – 40% prilikom prijavljivanja, plaćanje ostatka duga kreditnim karticama Banca Intesa-e na 6 mesečnih rata do 15.12.2021. god.. Organizator zadržava pravo da propiše drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude.

Preporuka